Autorski Program Profilaktyki Logopedycznej Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
doc. dr Maria Kielar
 
mgr Dorota Solska
mgr Marzenna Fedorska
mgr Elzbieta Warchoł

Cele programu

Proponowany przez nas program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczy: kształtowania prawidłowej mowy u dzieci, dbania o właściwą stymulację rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zakłóceń i zaburzeń w jej rozwoju.

 Główne cele programu to:

 • wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy
 • wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci,
 • utrwalanie prawidłowej wymowy
 • zapobieganie powstawaniu nieprawidłowych zachowań językowych (wad wymowy),
 • osiągnięcie przez dzieci umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego środowiska wychowawczego,
 • osiągniecie umiejętności komunikowania o swoich potrzebach, stanach emocjonalnych.

Cele szczegółowe:

1. Rozumienie mowy

 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania i wskazywania przez dziecko znanych przedmiotów – zabawek /miś, auto, traktor, kotek, lala, itp. /
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i wskazywania przez dziecko czynności z codziennego życia /np. idzie, biegnie, śpi, pije, je, śmieje się, płacze/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i wskazywania części zabawek, ciała zwierząt, itp. /np. oko, nos, ucho, brzuszek, rączka, koło, okno, światełko/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i wskazywania położenia przedmiotów /np. na stole, pod stołem, w koszyku, za drzewem, przed drzewem/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i wskazywania wielkości, długości, szerokości, ilości, szybkości przedmiotów /np. mały/duży, mało/dużo, szybko/ wolno, wysoko/ nisko/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i wskazywania stanów emocjonalnych, kolorów /np. mały/duży, czerwony/żółty, niebieski/zielony; smutny/wesoły, zdziwiony/ zmartwiony, gruby/chudy, mały/duży/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość, smak, cechy wyglądu zewnętrznego /np. małe – duże, słodkie – kwaśne, gorące – zimne, mokre – suche, czyste – brudne, jasne – ciemne, młody – stary, wysoki – niski, gruby – chudy/

2. Mowa ekspresywna (semantyka i gramatyka)

 • Stymulowanie rozwoju mowy przez nazywanie osób i przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka /np. kotek, ptaszek, piesek, lala, miś/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie nazywania prostych czynności znanych dziecku z codziennego życia /np. pije, biegnie, lata, siedzi/
 • Stymulowanie rozwoju mowy przez różnicowanie i nazywanie części ciała osób, zwierząt, elementów składowych zabawek i znanych dziecku przedmiotów
 • Stymulowanie rozwoju mowy poprzez różnicowanie, porównywanie i nazywanie osób i przedmiotów oraz czynności przez nie wykonywanych
 • Stymulowanie rozwoju mowy przez wypowiadanie się na bliskie dziecku tematy
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie różnicowania, porównywania i nazywania cech zewnętrznego wyglądu
 • Stymulowanie rozwoju mowy i poszerzanie słownika czynnego dziecka przez wyszukiwanie rymów, synonimów, antonimów, itp.
 • Stymulowanie rozwoju mowy i poszerzanie zasobu pojęć ogólnych z przyswajaniem odpowiednich określeń
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie wypowiadania się na temat ilustracji
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie wyodrębniania elementów akcji, wiązania przyczyn i skutków.
 • Stymulowanie rozwoju mowy poprzez układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie wyrabiania umiejętności prawidłowego budowania zdań i posługiwania się nimi w mowie wiązanej /np. układanie zdań z podanymi wyrazami/

3. Artykulacja, słuch fonematyczny /analiza i synteza słuchowa wyrazu

 • Stymulowanie rozwoju mowy i naśladowanie odgłosów znanych dziecku z codziennego życia /np. pociąg (fu- fu- fu), wiatr (wwy- wwy- wwy)/
 • Stymulowanie rozwoju mowy przez rozwijanie słuchu np. wskazywanie źródła danego odgłosu /np. łączenie dźwięku z obrazkiem lub zabawką: klakson – autko”/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie słuchu i artykulatorów przez powtarzanie usłyszanych sylab /np. ba- pa, fy- wy, ta- da, oko- ogo, się- zie/
 • Stymulowanie rozwoju mowy poprzez nazywanie przedmiotów na materiale obrazkowym
 • Stymulowanie rozwoju mowy i rozwijanie słuchu fonematycznego przez różnicowanie i wskazywanie słów jednakowych i podobnie brzmiących
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie umiejętności różnicowania i nazywania głosek w nagłosie /np. na s (sowa, ser, las, pies, klocek, cytryna, pajacyk, słoń, stół, sanki, cukierki)/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie rozwijania umiejętności różnicowania i nazywania głosek w wygłosie /np. obrazki, w których na końcu jest głoska cz (klucz, bicz, mecz, kosz, deszcz, mysz, miecz, listonosz)/
 • Stymulowanie rozwoju mowy przez rozwijanie słuchu fonematycznego i różnicowanie głosek w wyrazach w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • Stymulowanie rozwoju mowy przez rozwijanie umiejętności analizy słuchowej wyrazów /np., jakie głoski słyszysz w wyrazie: mama, las, oko, nos, noga, ucho, buda/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie rozwijanie umiejętności syntezy słuchowej wyrazów, /np. jaki to wyraz: o-s-a, p-a-n, p-a-p-u-g-a”/
 • Stymulowanie rozwoju mowy w zakresie rozwijania płynności mowy /np. przez powtarzania zwrotów, zdań i fragmentów wierszyków/

4. Sprawność aparatu artykulacyjnego i płynność mówienia

Rozwijanie sprawności warg przez nabywanie umiejętności

 • uśmiech – dziubek,
 • parskanie,
 • cmokanie,
 • nadymanie policzków
 • wyszczerzanie zębów – zwieranie i chowanie warg (lew – małpa)

Rozwijanie sprawności języka przez:

 • wysuwanie,
 • wysuwanie i chowanie języka
 • unoszenie do nosa,
 • kierowanie na brodę,
 • kląskanie (konik)
 • oblizywanie warg
 • grot /język wysunięty z ust – nie opiera się o zęby/,
 • naprzemienne dotykanie czubkiem języka górnych jedynek i górnych dziąseł

Rozwijanie umiejętności mówienia wierszy

5. Sprawność funkcji oddechowo – połykowych, fonacji

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego oddychania
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego połykania
 • Rozwijanie umiejętności panowania nad emisją głosu

Cele realizowane są w korelacji z planem rocznym i planami miesięcznymi w formie zabaw i ćwiczeń rano po południu bądź w głównej części dnia w bloku ćwiczeń równolegle stymulujących oscylujących wokół aktualnie realizowanego tematu kompleksowego.

Realizacja programu ma doprowadzić do osiągnięcia przez wszystkie dzieci w przedszkolu :

 • sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej, leksykalnej mowy,
 • umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego środowiska wychowawczego,
 • umiejętności komunikowania o swoich potrzebach , stanach emocjonalnych ( często opóźnieniom i zaburzeniom mowy towarzyszą zaburzenia emocjonalne, brak wiary w siebie, poczucie inności, lęk , bojaźń przed mówieniem, aż do unikania kontaktu słownego ).

Osoby uczestniczące w realizacji programu

Rola prowadzącego zajęcia polegać będzie na budowaniu atmosfery zaufania i zachęty oraz na pobudzaniu aktywności uczestników. Osobą kluczową będzie:

 • nauczyciel, przeszkolony w zakresie profilaktyki logopedycznej, mający wiedzę z podstaw logopedii, z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, pedagogiki, znający dynamikę rozwoju mowy i myślenia dzieci. Nauczyciel jest ogniwem pośrednim między logopedą, i innymi specjalistami, a środowiskiem dziecka – rodzicami i innymi nauczycielami.
 • Koordynatorem działań diagnostycznych i programu stymulowania rozwoju dziecka w grupach przedszkolnych jest logopeda.
 • Kolejną osobą wspierającą w szerokim zakresie wdrażanie programu jest dyrektor. Odpowiada on za systemowe działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w środowisku lokalnym. Pomaga w zapewnieniu badań specjalistycznych oraz zapewnia stały kontakt ze specjalistami, zajmuje się działalnością popularyzatorską w środowisku lokalnym.

Wspierać nas będą:
– lekarz pediatra
– lekarz laryngolog
– audiolog
– ortodonta
– psycholog
– pedagog

W trakcie realizacji programu organizować będziemy dodatkowo szkolenia i warsztaty dla:
rodziców – tematyka dotycząca profilaktyki logopedycznej oraz konsekwencji jej zaniedbań (ze szczególnym uwzględnieniem korekty wad zgryzu, sposobu połykania i oddychania, badania słuchu fizycznego) oraz omówienia najczęściej występujących zaburzeń mowy i wskazania właściwej drogi postępowania.

Warsztaty dla rodziców

 • „Zabawy usprawniające motorykę narządów mowy.”
 • „Zabawy usprawniające funkcje oddechowo – połykowe.” Dla rodziców zostaną opracowane broszury informacyjne
 • Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Zachowania językowe rodziców sprzyjające rozwojowi sprawności komunikacyjnej dziecka.
 • „Jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju mowy –zabawy usprawniające motorykę narządów mowy”
Skip to content