Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600, w tym czasie odbywają się zajęcia planowane
i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W oddziałach pięciogodzinnych praca przebiega w godzinach (godziny realizacji podstawy programowej):

730 – 1230

W przedszkolu funkcjonują oddziały całodzienne od 630 -1600.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, wyrównawczym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci.

Ponadto zorganizowane są zajęcia bezpłatne:
– religia
– język angielski
– kółko teatralno-muzyczne
– kółko plastyczne

Skip to content