O nas

Pierwsze przedszkole w Łagiewnikach powstało 1.X.1949 roku.
Budynek, w którym rozpoczęło swoją działalność przedszkole, został zbudowany w 1927 roku jako plebania pastorów protestanckich.
Założycielem i zakładem prowadzącym była Cukrownia Łagiewniki aż do 1973 roku.
Była to placówka zakładowa.

1 października 1949 roku powstaje pierwsze PRZEDSZKOLE w Łagiewnikach przy ulicy Jedności Narodowej 10. Pierwsza kierowniczka, Pani Maria Żak i wychowawczyni Pani Bogusława Konduracka rozpoczęły zagospodarowanie budynku aby przyjąć pierwszych przedszkolaków. Z dniem 1 września 1951 roku kierowniczką przedszkola zostaje Pani Bogusława Konduracka, która pełniła funkcję kierownika, potem dyrektora przez 23 lata.
Do przedszkola zaczyna uczęszczać coraz więcej dzieci. Powstają 2 a potem 3 oddziały, zatrudniono nowe wychowawczynie:

 •  Górajewska Zofia
 • Szepelak Zofia
 • Bajerowska Aniela
 • Myszka Maria
 • Lewczuk Zuzanna
 • Szymańska Danuta
 • Oleksiak Krystyna
 • Hałas-Marcinkowska Anna
 • Boszczar Alicja
 • Kołucka Maria
 • Ocelik Krystyna
 • Sobczyk Krystyna

Pomieszczenia w przedszkolu z biegiem lat stawały się coraz piękniejsze, zakupiono nowe mebelki, zabawki, zagospodarowano ogród przedszkolny.

W 1973r. z połączenia z przedszkolem przyzakładowym przy POHZ, utworzono placówkę gminną z trzema oddziałami, które mieściły się w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 10. Nadzór pedagogiczny sprawowali kolejno Gminni Dyrektorzy – pan Józef Szuba, pan Zygmunt Kornak. Następnie nadzór sprawowali inspektorzy – pani Urszula Rudnicka, pan Józef Filiński. W tym czasie zmieniła się także nazwa przedszkola – ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W ŁAGIEWNIKACH – PRZEDSZKOLE.

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w latach 70-tych spowodowało, że w grupach liczba dzieci wynosiła 35 osób. Chętnych do przedszkola było jednak coraz więcej i w 1976r. od 1 października zaczął funkcjonować 4 oddział czynny do godz. 13:00.

Z dniem 1 września 1981 roku dyrektorką przedszkola zostaje pani Danuta Gniewek. Jest okres stanu wojennego w naszym kraju. Z tym wiązały się liczne trudności w zakupach, czasie rozliczania się z kartek żywnościowych przydzielanych dla dzieci. Z inicjatywy dyrektorki udało się otrzymać wiele pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych dla dzieci z różnych zakładów z Pruszkowa, Legnicy, Wrocławia, Warszawy. Rozpoczął się czas szukania sponsorów w celu wzbogacania bazy placówki. Pomagali wówczas rodzice oraz włączyła się społeczność Łagiewnik. A i przedszkolaki pamiętały o potrzebujących, włączając się w liczne akcje charytatywne. Przedszkole w tych trudnych czasach potrafiło nieść pomoc dla poszkodowanych w Armenii, Czeczenii, Rumunii, na rzecz dzieci kurdyjskich i jugosławiańskich. Organizowano także wigilię dla samotnych mieszkańców Łagiewnik, zbiórkę zabawek dla dzieci z domów dziecka, a także zbiórkę żołędzi do wrocławskiego ZOO.

W 1990 roku przedszkole przejmuje Urząd Gminy i znów zmienia się nazwa – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE. W latach 80` i 90` nauczycielkami w przedszkolu były:
– Chojnacka Wiesława
– Filipaka Aneta
– Nowak Ewa
– Zabłocka Lucyna
– Majchrzak Elżbieta

Od 1990 roku prowadzi się naukę religii – pierwszą katechetką była pani Helena Mokrzycka.

Od września 2001r. dyrektorem przedszkola zostaje mgr Jadwiga Włóka.
Kadrę pedagogiczną stanowi 5 nauczycielek o odpowiednich kwalifikacjach:
– Elżbieta Warchoł
– Marzenna Fedorska
– mgr Bogumiła Roman
– Regina Paczkowska
– mgr Maria Haładyn

Od kwietnia 2002r. honorowy patronat nad przedszkolem objął pan Franciszek Januszkiewicz, właściciel firmy ZAMEH w Łagiewnikach.

Przedszkole będące cały czas placówką 4-oddziałową od 1998r. przyjmuje dzieci 6-letnie z Przystronia i Sienic, a od 2001r. – również z Sieniawki, Ratajna, Ligoty, Radzikowa, Sokolnik i Trzebnika zapewniając roczne przygotowanie przedszkolne wszystkim dzieciom z Łagiewnik i w.w. części. Zapisy do przedszkola odbywają się w miesiącu kwietniu.
Dla wszystkich dzieci 6-letnich zapewnia się miejsce i do 5 godz. dziennie bezpłatnie. Dodatkowe usługi, w tym wyżywienie, są odpłatne. Zapewnia się korzystanie z 3, 2 lub 1 posiłku. W tym czasie została wzbogacona baza urządzeń ogrodowych. Fundusze na zakup pozyskano z zabaw dla społeczności lokalnej.

W październiku 2004 roku  nasze przedszkole otrzymało uchwałą Rady Gminy własną nazwę „Na Akacjowym Wzgórzu”.
Od września 2006 roku dyrektor przedszkola pani Jadwiga Włóka odchodzi na emeryturę. Obowiązki dyrektora przejmuje na okres pół roku mgr Bogumiła Roman.

W miesiącu marcu 2007 roku konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego wygrywa pani mgr Dorota Zarzycka. Od początku swojej kadencji pani Dorota Zarzycka kładła nacisk na wizerunek naszej placówki nie tylko na forum społeczności, ale także o wygląd budynku przedszkola. Przez ten dość krótki okres udało się (również dzięki pozyskaniu sponsorów) wymalować niemal wszystkie pomieszczenia sal dla dzieci, wyremontować i oddać do użytku salkę na poddaszu, zmienić posadzkę w szatni (która już od dawna wymagała naprawy), a także remont sali przeznaczonej na sypialnię dla najmłodszych. Wciąż planowane są kolejne zmiany i kolejne modernizacje naszej placówki.

Skip to content