Tworzymy przyjazne dla dziecka otoczenie przez:

 • zapewnianie łagodnej adaptacji do przedszkola;
 • stwarzanie przez personel klimatu bezpieczeństwa, przyjaźni i zaufania;
 • uczulanie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • w budynku, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 • współpracę z rodzicami.

Zapewniamy:

 • współpracę z logopedą, psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • domową atmosferę do zabawy i nauki
 • wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną
 •  przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 •  wyjazdy na wycieczki edukacyjno-krajoznawcze aktywny udział w  życiu środowiska

Założenia przedszkola:

 • w pracy z dziećmi stosujemy metody rozwijające aktywność twórczą (ekspresja werbalna, ruchowa, plastyczna i muzyczna);
 • preferujemy wychowanie przez praktyczne działanie dziecka;
 • uczymy samodzielności
 • respektujemy prawo dziecka do indywidualnego tempa rozwoju;
 • wyrabiamy umiejętność współdziałania z innymi i akceptacji różnic między ludźmi;
 • rozwijamy zainteresowania i wzbogacamy osobowość dziecka

Proponujemy :

 • edukację ekologiczną
 • edukację zdrowotną
 • edukację regionalną
 • edukację artystyczną
 • naukę języka angielskiego
 • rytmikę
 • zajęcia i warsztaty popołudniowe

Przedszkole współpracuje z:

 • GOKiB
 • Policją
 • Szkołą
 • Ośrodkiem Zdrowia

Tradycje przedszkola:

 • spotkania okolicznościowe;
 • witanie pór roku;
 • spotkania opłatkowe i Jasełka;
 • spotkanie z Mikołajem;
 • bal przebierańców;
 • udział w WOŚP;
 • wycieczki dydaktyczne;
 • festiwal piosenki przedszkolnej;
 • poranek poezji jesiennej;
 • pieczenie ziemniaka na powitanie jesieni;
 • obchodzenie świąt Bożego Narodzenia
 • spotkania wielkanocne;
 • piknik rodzinny
 • wyjazdowe Zielone przedszkole
Skip to content